OMEGA 3 EXTRA 1000mg Doppel Aktiv 60cps, Doppelherz